e-okul

e-Okul Modülü Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sayfa 2

 1. Öğrenci eklendiğinde anne/baba bilgileri Nüfus Müdürlüğünden alınan vukuatlı nüfus cüzdanında doğru olarak görülmesine rağmen e-Okul sistemine gelmiyor. Ne yapmamız gerekli?

  Öğrencinin nüfus müdürlüğündeki kayıtlarında aile bağları ilişkilendirilirken, öğrenciyle; annesi, babası ya da her ikisi ilişkilendirilmezse MERNİS’ten gelen bilgilerde, anne ya da baba bilgisini alamıyoruz. Sorun, öğrencinin bilgilerinin kayıtlı olduğu nüfus müdürlüğünden düzeltilmelidir. Düzeltme istenirken de “Bakanlık tarafından aile bağlarının eksik ilişkilendirildiğini bildirmektedir” denilmelidir. Düzeltme yapıldıktan 1 gün sonra MEB sisteminden kullanılabilir. Değişiklikleri e-Okul sistemine almak için ilgili ekranlarda bulunan YENİLE simgesine tıklamak yeterlidir.

 2. Bazı ilköğretim okullarımızda 2006-2007 II dönem nakil isteğinde bulunduğu halde nakli yapılmayan öğrenciler bulunmaktadır. Bu öğrencilerin nakil işlemleri 2006-2007 II dönem tarihine dönüldüğünde kaydet butonu aktif olmadığı için tamamlanamamaktadır. Bu konuda ne yapılabilir?

  Önceki dönemden bilgiler aktarılırken, tamamlanmamış nakiller de yeni döneme aktarıldı. Eski dönemde sadece tamamlanan nakiller kaldı. Önceki dönemlerde, nakil gelen ve nakil giden öğrenciler sadece listeleneceği için Kaydet simgesi hiçbir zaman aktif olmayacaktır.

 3. Yeni kapatma onayı verilen bir kurum, İLSİS’Devlet Kurumları Modülünden kapatmak istendiğinde, okulda öğrenci olduğu ve kurumun kapatılamayacağı uyarısı gelmektedir. Okuldaki öğrencilerin nerede olduklarını bilinmiyor. Bu kurum nasıl kapatılabilir?

  Kurum kapatma işlemi yaparken dönem içinde aktif öğrenci varsa kapatma işlemi yapılamaz. Öğrencilerin durumları bilinmiyorsa Ayrılma işlemleri bölümünden Öğrenci okula gelmiyor, öğrenim çağı dışına çıktı, Yurtdışına gitti gibi bir neden seçilerek aktif öğrencilikten çıkarılmalıdır. Eğer bu öğrenci herhangi bir okuldan nakil istenirse kurum kapalı dahi olsa sistem yeni okuluna gitmesi için otomatik onay verecektir. Anaokulu öğrencileri kurum kapatılırken kontrol edilmemektedir. Çünkü ilköğretim okuluna başladıklarında aday kayıt ekranından girişleri yapılabilir. Kısaca, son dönemde, anasınıfı hariç diğer sınıflarda aktif öğrenci varken kurum kapatma yapılamaz.

 4. İlköğretim ders dağıtım çizelgesine göre 4-5-6-7-8. sınıflarda zorunlu ders saati 28 saat olup, okulumuzda bilgi teknolojileri sınıfı olduğundan 1 saat seçmeli ders olarak bilgisayar seçildiğinde geriye 1 saat kalıyor, bu dersi de sportif etkinlik seçtiğimizde e-Okulda sportif etkinlik 2 saat görüldüğünden ders saati toplamı haftalık 31 saate çıktığından hata veriyor. Nasıl düzeltebilirim?

  Talim ve Terbiye Kurulunun 04/06/2007 tarih,111 sayılı kararında ve açıklamalarında belirtilen ders saatlerine göre e-Okul sistemi güncellenmiştir. 1 saat okutulan seçmeli dersler de listeye eklenmiştir. Seçmeli dersler listesini yeniden inceler ve yeni eklenenlere göre güncellerseniz sorun kalmayacaktır.

 5. Yurtdışından nakil gelen ya da nakil giden öğrenciler var. e-Okul yurtdışındaki okullarda kullanılıyor mu? Kullanılmıyorsa ne yapmamız lazım?

  e-Okul sistemi yurt dışında bulunan okul müdürlükleri tarafından da kullanılmaktadır. 2007 OKS ve DPY sınavında yurtdışından giren öğrencilerle ilgili bilgiler e-Okul sisteminden alınmıştır. Yurtdışında Bakanlığa bağlı olmayan okullarda vardır. Eğer öğrenci bu okullardan birine kayıt yaptırdıysa sistemden çekilemez. Öğrenci durumu yurt dışına çıktı olarak kaydedilmesi yeterli olur. Yurtdışında kayıtlı olduğu halde nakil onayı verilmemiş olanlar varsa sistem belirli aralıklarla bu durumda olan öğrencileri kontrol etmekte ve nakil onayını vermektedir.

 6. İlköğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği okuduğu okulda oluşturulan kurul kararı ile ve yapılan sınav neticesinde başarılı görüldüğü için bulunduğu sınıfı okumadan bir üst sınıfa atlatılan öğrenciler için okumadığı sınıf için geçmiş yıl not girişi yapılamamaktadır.

  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20. maddesinde Denklik ile Kayıt ve 49. maddesinde Sınıf Yükseltme işlemlerinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. e-Okul sistemine Denklik ve Sınıf Yükseltme bölümü eklenmiştir.

 7. Ücretli öğretmenler birden fazla okulda derse girebilmektedir. Ancak e- Okul sistemi buna izin vermiyor. Ne yapılmalı?

  Sistem, ücretli öğretmenlerin tek bir okulda tanımlanmasına izin vermekteydi. Ancak gelen uyarılar doğrultusunda gerekli düzenleme yapılarak sorun giderilmiştir. Artık, İLSİS’te tanımlı olmayan, ek ders ücreti karşılığı derse giren öğretmenler için farklı okullardan giriş yapılabilmektedir.

 8. Sözleşmeli öğretmenlerin görevlendirmeleri İLSİS-Atama modülünden yapılamamaktadır. Bu durumda olan öğretmenlere bulundukları okul dışında ders açığını kapatmak için girdiklere derslere nasıl atayacağız?

  İLSİS’te bu durumla ilgili güncelleme yapılarak, Özlük modülü içinde bulunan Görev Bilgileri bölümüne Ders Saati Tamamlama Bilgileri ekranı eklenmiştir. Ders açığını kapatmak için başka okullarda (özel okullar dahil) görevlendirilen tüm öğretmenler için girişler buradan yapılacaktır.

 9. Öğretmen iken aynı okulda müdür yardımcısı olarak görevlendirilen ve İLSİS’e görevlendirme kaydı işlenmiş olanlar, e-Okulda halen öğretmen olarak görülmektedir.

  Görevlendirme bilgilerinde güncelleme yapıldı. Bulunduğu okulda müdür, müdür yardımcısı gibi görevlere getirilenler artık listede yeni görevleriyle görülebiliyor.

 10. Emekli olan öğretmenler ücretli öğretmen olarak listeye eklenememektedir.

  İLSİS’özlük modülünde durumu “Emekli oldu” olarak görülen personel, Ücretli Öğretmen bölümünden eklenebilir.

 11. Bir öğretmen farklı 2 okulda görevlendirilmiş. İLSİS atama modülünde aynı tarihlerde 2 kayıt kabul etmiyor. Bu durumda olan öğretmenler için görevlendirme bilgisi nasıl işlenecek?

  Özlük modülü içinde bulunan Görev Bilgileri bölümüne Ders Saati Tamamlama Bilgileri ekranı eklenmiştir. Ders açığını kapatmak için başka okullarda (özel okullar dahil) görevlendirilen tüm öğretmenler için girişler buradan yapılacaktır. Atama modülü sadece yönetici görevlendirmelerinde kullanılacaktır.

 12. Teknoloji tasarım dersine 2 farklı öğretmen girebilmektedir. e-Okulda bir derse 2 öğretmen atayamıyorum?

  e-Okul sisteminde sadece Teknoloji-Tasarım dersi için bir derse 2 öğretmen tanımlaması yapılabilir. Not Çizelgeleri alınırken her iki öğretmen için de ayrı ayrı çıkmaktadır.

 13. Ders açığını kapatmak için eğitim bölgesi içinden başka okullardan derse giren öğretmenlerimiz var. Bunlar okulun kadrolu öğretmeni olmadığı için Ücretli Öğretmen Ekle Bölümünden giriş yapmak istiyoruz. Bu durumda “İLSİS’te kayıtlı MEB personeli için kayıt işlemi yapamazsınız” mesajı alıyoruz. Bu durumda olan öğretmenlere ders nasıl atayabilirim? Ücretli öğretmen ekleme bölümü İLSİS’te bilgileri bulunmayan öğretmenler içindir. İLSİS’kaydı yapılmış olan kadrolu, sözleşmeli ve Kadrosuz usta öğretici bilgileri Ücretli Öğretmen Ekle bölümünden girilmek istendiğinde bu uyarı mesajı alınır.

  Ataması Bakanlık tarafından yapılmayan ders açığını kapatmak için eğitim bölgesi içinde başka okullardan gelen öğretmenler için, İLSİS’ Özlük Modülü içinden Ders Tamamlama Kaydı bilgilerinin girilmesi gerekir.

 14. Okulumuz bünyesinde bir adet özel eğitim sınıfı bulunmaktadır. E-Okula özel eğitim öğrencilerini bulundukları seviyelerine göre sınıflara kayıt ettik. Özel eğitim sınıfı ders programını oluştururken sınıfımızla ilgili derslerin programda bulunmadığını gördük. Ne yapmamız gerekli?

  Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okul türleri ve özel eğitim sınıflarında okuyan öğrenciler için, e-Okul sistemi sadece öğrenci bilgilerini girmek için kullanacaklardır. Bu türdeki okullar projenin ilerleyen safhalarında yeni bir bölüme dahil edilecektir.

 15. Eski Dönem Ders Ortalamaları ekranında eksik dersler var. Bu derslere ait ortalamalar nasıl girilecek?

  TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN ve TEKNOLOJİ, SOSYAL BİLGİLER, YABANCI DİL, GÖRSEL SANATLAR, MÜZİK ve BEDEN EĞİTİMİ ders ortalamalarının girilebilmesi için hazırlanmıştır. Bu derslerin seçilmiş olmasının nedeni; 2008 Ortaöğretim Kurumları Sınavı başvuruları sırasında, bu derslerle ilgili yılsonu ortalamalarının kullanılacak olmasıdır. Mesela, Resmi Fen Liseleri başvurusu için; Öğrencinin; 6 ve 7’nci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinden her birinin yılsonu notu en az “orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az “4. 00” olması, koşulu program tarafından kontrol edilecektir. Bu nedenle Sınav başvuruları ve tercih işlemlerinde sorun yaşanmaması için 4,5,6 ve 7. sınıf YILSONU DERS ORTALAMALARI’nın girilmesi gereklidir. Eski dönem not ortalamaları girilmeyen öğrenciler, nakil başvurusunda bulunduğunda nakil gönderme işlemi yapılamaz. İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün e-okul Uygulaması konulu 2007/74 nolu Genelgesinde “..ayrıca resmi yazı ile öğrenci nakil isteme, gönderme belgesi ile öğrenci gelişim dosyası istenmeyecektir” denilmektedir. Öğrenci dosyası gönderme ve alma için resmi yazışma yapılmayacağından dosyada bulunan notların girilmesi gereklidir. İlerleyen dönemlerde öğrencilerle ilgili tüm not bilgileri sistemde mevcut olacağından ayrıca not girişi yapmaya gerek kalmayacaktır.

 16. Bazı özel ilköğretim kurumlarının Talim Terbiye kurulunca onaylanan haftalık ders programı çizelgesinde, resmi ilköğretim kurumlarına göre seçmeli derslerde, ders bazında farklılıklar arz etmektedir. Özellikle Yabancı dil 10 saate kadar çıkmaktadır. Bu durumda ne yapılması gerekir?

  Özel öğretime bağlı ilköğretim kurumlarında seçmeli derslerde haftalık ders programı oluşturulurken sınıflara göre ders saati kısıtlaması kaldırılmıştır. Bu sebeple özel okullar, haftalık ders programına istediği kadar seçmeli ders ekleyebilir. Ancak, yıl sonu notu ve ağırlıklı yıl sonu notu hesaplamada Talim Terbiye Kurulu karaları doğrultusunda belirlenen ders saatleri dikkate alınır.

 17. 04/06/2007 tarih ve 111 sayılı kararı ile İlköğretim okulları haftalık ders çizelgesinin 5.maddesinde belirtilen görsel sanatlar ve müzik dersleri birleştirilenler hangi dersi seçmelidir?

  Görsel sanatlar ile müzik derslerinin saatleri 4. sınıftan itibaren zümre öğretmenleri kararı ile birleştirilerek dönemler hâlinde ikişer saat olarak da okutulabilir. Bu durumda öğretim yılının bir döneminde iki saat görsel sanatlar dersi; diğer döneminde de iki saat müzik dersi okutulur. Bu gibi durumda olan okullar sistemden, GÖRSEL (Birleştirilmiş) ve MÜZİK (Birleştirilmiş) derslerini seçmelidir.

 18. Devam-Devamsızlık işlemlerinde, okula gelmeyip devamsızlıkları e-okula günlük olarak kaydedilen, daha sonra rapor getiren öğrenciler için ne yapılmalıdır?

  Günlük olarak devamsızlığı e-okul’a işlenen ve sonradan rapor getiren öğrenciler için öğrenci işlemleri bölümünden özürlü devamsızlık ekranına girilir. Rapor başlangıç tarihi ve süresi girildikten sonra sistem rapor süresi boyunca yapılmış olan özürsüz devamsızları gün olarak ekrana uyarı şeklinde getirir. Özürsüz devamsızlıkların silinmesini onaylamanız durumunda, bu devamsızlıklar silinecek ve okula gelmediği günler raporlu olarak değişecektir.

 19. Nakil istediğimiz öğrenciler kayıtlarının bulunduğu okul müdürlüklerinden onay verilmediği zaman nakil işlemini tamamlayamıyoruz. İlgili okullarla telefon, faks ya da elektronik posta ile iletişim kurulsa dahi nakil onayı verilmesi gecikebiliyor. Bu durumda ne yapılmalıdır?

  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 18/a maddesinde “Nakiller elektronik ortamda da yapılabilir.” denilmektedir. Ayrıca İlköğretim Genel Müdürlüğünün 2007/74 nolu genelgesiyle de nakillerin e-Okul sistemi üzerinden yapılması gerektiği bildirilmiştir. Yine İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 18/b maddesinde ”…Nakil belgesi ve dosyanın bu süre içinde gönderilmemesi hâlinde okul müdürlüğünce ikinci kez istenir. Gelmemesi hâlinde izlenmesi için durum, bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir….” denilmektedir. Bu yönetmelikler doğrultusunda, nakil işlemi e-Okul sisteminden başlatıldığı halde en geç 15 günlük (il dışı nakiller için) süre içinde nakli tamamlanmayan öğrenciler milli eğitim müdürlükleri tarafından takip edilmelidir. e-Okul sisteminde bu durumda olan öğrenciler, “MEM İşlemleri” altında “Nakil İşlemleri” / “Nakil İşlemi Tamamlanmayan” ekranından görülebilmektedir. Bu bölümde milli eğitim müdürlüğü nakil işlemini iptal etme yetkisine de sahiptir Nakil milli eğitim müdürlüğü tarafından iptal edildiğinde sürecin okul tarafından tekrar başlatılması gerekmektedir. Ayrıca dönemlik olarak nakil işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin raporları bu ekranın rapor bölümünden alınabilmektedir.

 20. Kurum İşlemleri/Devamsızlık İşlemleri/Öğrenci devamsızlık girişi ekranına bazı öğrenci bilgileri kırmızı şeritle işaretlenmiş olarak geliyor devamsızlık giremiyorum. Ne yapmalıyım?

  Günlük Özürsüz Devamsızlık girişleri yapılırken bazı öğrenci bilgileri sistem tarafından kırmızı şeritle kapatılmaktadır. Günlük devamsızlık girişi yapılmak istenen tarihe daha önceden öğrenci işlemleri altında bulunan özürlü devamsızlık girişi ekranından devamsızlık girildiği için gelmektedir. Bu gibi durumda olan öğrencilerin özürlü devamsızlık bilgileri o tarih için silinir veya değiştirilirse günlük özürsüz devamsızlık ekranında ilgili öğrenci için kapalı ve kırmızı şerit olarak gelmeyecek devamsızlık girişi yapılabilecektir.« Sayfa 1      Sayfa 3 »

| e okul yönetim | e okul giriş | e okul veli bilgilendirme sistemi | e okul yönetim bilgi sistemi | eokul yönetim | e-okul yönetim |

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı    |    e-Okul    |    e-okul Veli bilgilendirme Sistemi    |    e-eğitim portalı